Sau đây là bài hướng dẫn để các anh chị up hình lên diễn đàn.

1. Vào trang web: www.photobucket.com
Giao diện photobucket.com

2. Nếu anh, chị đã có tài khoản tại photobucket.com đăng nhập tại khoản:

3. Sau khi đăng nhập Click vào chữ "upload":

4. Click chọn vào chữ Browse file để chọn hình muốn upload: