Mình tên Khánh, đam mê cây sứ thái lắm mà mới tập tành chơi thôi, tham gia diễn đàn này mong đựoc sự giúp nhiệt tình của ace nhé.