Đại Hồng Anh

http://i896.photobucket.com/albums/ac166/trandai_bucket/IMG_4018.jpgCăn mãi mới đúng màu của ẻm
http://i896.photobucket.com/albums/ac166/trandai_bucket/IMG_4022.jpg