Mừng nhà mới của bác Trangthuan, em đem chậu hoa tới ăn tân gia ạ !

http://i52.photobucket.com/albums/g27/sonthinh/Hoa%20Su/P1050694.jpg