Hoa này hàng độc nha. Thường thì bị phai màu theo thời gian. Còn e này thì khác màu sắc càng đậm đà hơn.