Bái phục. Lót dép chờ chiêm ngưỡng hàng độc (Xin gia chủ chai nước C2 cho đỡ khát)