Em cây mai vàng em chiết chưa . Khi chiết nhớ chừa cho a 1 cây nha hihihi