Bạn trồng sao mà nó lên tốt vậy, mình cũng có vài cây sứ zin mà càng trồng nó càng cao tợn, không bít có nên xả tàn nó không?