nếu biết rõ đó là chất gì và Việt Nam mình có đủ ko thì sợ gì mà ko dám chơi